Bydelsmødre Norge

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, og vi har i dag 131 frivillige bydelsmødre fordelt på 6 bydeler i Oslo (Alna, Stovner, Grorud, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke). Organisasjonen ble startet av leder Nasreen Begum i 2016. Bydelsmødrene snakker til saman 40 ulike språk, og har gjennomgått en grunnutdannelse der de blant annet har lært om bydelens tjenester, helse, arbeid og foreldrerollen. Som frivillige likepersoner bygger de bro mellom sårbare kvinner, primært med minoritetsbakgrunn, og det offentlige. Bydelsmødrenes arbeidsmetode er samtaler i uformelle og formelle situasjoner. De har dermed et solid grunnlag for å videreformidle informasjon fra myndighetene, og til å støtte sårbare personer. Under koronakrisa jobber bydelsmødrene iherdig med å spre viktig informasjon om viruset og myndighetenes tiltak på folks egne morsmål, i tillegg til informasjon fra lokale tjenester og organisasjoner.

KFUM-kameratene Oslo

KFUM-kameratene, eller “Kåffa” som vi ofte kalles, er i dag først og fremst en fotballklubb, men med en liten friidrettsgruppe i tillegg. Vi har omtrent 1400 medlemmer, hvorav ca. 1250 er fotballspillere på et av våre nesten 100 lag!

Dugnad for Bydel Nordstrand

Ønsker du å bidra? Bor du i Bydel Nordstrand og trenger hjelp? Klikk deg inn på fanen "AKTIVITETER" over for mer informasjon. I denne gruppen koordinerer vi både behov og frivillig innsats i forbindelse med koronaviruset i Bydel Nordstrand. Vil du bidra? 1. Trykk "følg Arrangørsiden" 2. Lag deg en Friskus profil, eller logg deg på en eksisterende konto 3. I gruppen legger vi ut ulike oppdrag i form av "aktiviteter". Trykk på disse for mer informasjon. Bydel Nordstrand er takknemlig for ditt engasjement og innsats!

Syd – fra Padda til Krystallen

Kontaktpersoner: Karianne Lund

Skattkammeret Stovner

Skattkammeret Stovner - ditt nye treffpunkt Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Vi ønsker å skape arenaer som er åpne og inkluderende for alle. Skattkammeret har en knutepunktsfunksjon for fritidsaktiviteter for barn og unge i Bydel Stovner. Vi skal informere, veilede, inspirere og tilrettelegge for at barn og unge skal få muligheten til å delta i sports- og fritidsaktiviteter i bydelen vår. Tiltaket tilby gratis leie av sport- og fritidsutstyr i samarbeid med offentlige instanser som jobber med barn og unge, samt lokale klubber og foreninger. I tillegg til å låne ut fritidsutstyr inviterer Skattkammeret også barn og unge til deltakelse på kostnadsfrie aktiviteter. Dere kan gjerne følge oss på facebook eller instagram. Tilbudet er gratis til barn og unge opp til 20 år. Vi fremmer et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk av fritidsutstyr.

Fagsenter for barn og unge

Fagsenter for barn og unge er et tverrfaglig tjenestested for barn, ungdom og familier.,

Kommunale Barnehager - Alna

Denne Friskus-gruppen promoterer aktiviteter som skjer i alle de kommunale barnehagene i bydel Alna Bilde: Credit:Oslo kommune Fotograf:Maskot

Alna helsestasjon

Alna helsestasjon kan brukes av alle innbyggere som er bosatt i Bydel Alna. Alle timer på helsestasjonen er gratis og vi har taushetsplikt. På helsestasjonen jobber helsesykepleier (tidligere helsesøster), jordmor, lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og ergo- og fysioterapeuter.

NAV Alna

NAV Alna er et ambisiøst og utviklingsorientert NAV-kontor med ca. 170 ansatte, og består av både kommunale og statlige tjenester i et partnerskap mellom kommune og stat. Brukerne skal møte integrerte tjenester som er tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov. Dette skal gi innbyggerne våre en dør inn til de offentlige velferdstjenestene. NAV sitt samfunns-oppdrag er flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad. Vi bistår våre innbyggere primært med råd, veiledning og kvalifisering til arbeid.

Friskliv og Mestring

.

Bydel Nordstrand

Bydel Nordstrand

Organisasjonen NOK

### Organisasjonen NOK Nok har som formål å informere- og holde foredrag angående kvinners rettigheter i Norge, samt gi informasjon om hvilke instanser de kan kontakte ved behov. Vi hjelper til i saker som feks. handler om sosial kontroll, voldelig ekteskap, tvansgsekteskap, arrangert ekteskap og omskjæring av jenter.

Groruddalstinget

### Groruddalstinget Groruddalstinget er en uavhengig arena for alle som er engasjerte i Groruddalens framtid. Vi vil jobbe for å fremme det menneskelige aspektet. Temaene vi tar opp speiler det som skjer i vår dal.

Ellingsrudåsen frivilligsentral

Bydel Alna, Oslo kommune

Furuset biblioteks venneforening

Bydel Alna, Oslo kommune